Vi sparar inte på barnen!

Kvarnå Förskola

Vi strävar efter att hjälpa barnen att bli trygga och starka individer, att alla ska känna sig delaktiga och att flickor och pojkar får samma möjligheter att utvecklas och bli sedda. Vi försöker hjälpa barnen att hantera sina konflikter på ett bra sätt, att dela med sig och att lära sig acceptera och följa gemensamma regler.

Vi är tydliga att visa att vi inte accepterar dåligt beteende och våldsamma lekar, vi vill att alla barn ska känna sig trygga på förskolan. Vi använder samtal, sagor och teater för att synliggöra hur man är en bra kompis. Genom medveten gruppindelning bidrar vi till att ingen ska bli utanför. Vi spelar spel och leker lekar där man lär sig vänta på sin tur och ta hänsyn till kamraterna.

Vår förskola finns i ett mycket naturskönt område där även utemiljön är ett viktigt rum för lärandet.

Målet är att barnen ska bli trygga och självständiga med mycket skaparlust och framtidstro till nytta i deras framtida äventyr…!

Ekonomiska föreningen i Kvarnå/Efik

är förskolans huvudman och har över 100 medlemmar av privatpersoner, föreningar och företag i bygden och bedriver sin verksamhet utan vinstintresse.

Samverkan med bygdens människor i alla åldrar, föreningar, företag mm är en naturlig del i arbetet och är givetvis en viktig del i att ge barnen en bra bild om hur ett samhälle fungerar på riktigt.

Att gå i fri förskola

Vår verksamhet har samma regler och tillsyn som ex. de kommunala verksamheterna. Möjligheten för barn, personal och föräldrar att snabbt påverka och utveckla verksamheten är däremot ofta en fördel genom ett engagerat lokalt huvudmannaskap.

Alla kan ansöka om plats till vår förskola.

Vår styrelse

är personer med en allsidig och bred erfarenhet/kunskap av för- och skolverksamhet, entreprenörskap och natur med ett omfattande nätverk i samhället.

Jenny Lindahl, Kamilla Olesen, Göran Hellström, Erland Nilsson, Ann-Marie Alakangas, Per Strand, Sanna Svanberg

Verksamhetsledare: Yngve Johansson

Vi uppskattar om ni tar kontakt för mera information eller kommer med förslag och idéer så att vi tillsammans kan ge våra barn en bra start i livet och utveckla vår bygd.

Du kan bäst få kontakt genom att skicka ett mail till, info@kvarnafriskola.se

_________________________________________________

Klagomål mot verksamheten vid Kvarnå förskola

Alla som arbetar inom förskolan har som målsättning att verksamheten är av högsta kvalitet

Har du klagomål på verksamheten inom förskolan vill vi gärna veta det. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Så här gör du:

1. Om du har klagomål bör du i första hand vända dig till personalen i verksamheten. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår kan du gå vidare.
2. I andra hand kontaktar du förskolechef.
Om du har framfört klagomålet till personalen och/eller förskolechef och du anser att problemet inte har åtgärdats eller att en konstruktiv dialog inte har upprättats kan ett skriftligt klagomål skickas som brev till, Ekonomiska föreningen i Kvarnå, Kvarntorpsvägen 1 955 95 Niemisel märke: adm. chef. eller mail till info@kvarnafriskola.se
3. Inom tio arbetsdagar kommer vi att kontakta dig gällande ditt klagomål. Är den som klagat anonym utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker
4. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar.

Tänk på att din anmälan blir en allmän handling i verksamheten. Det kan innebära att de som efterfrågar handlingen har rätt att läsa den och/eller få en kopia. Om handlingen innehåller känslig information kan hela eller delar av den sekretesskyddas om det finns stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

Genom att skicka in ett skriftligt klagomål godkänner du att dina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Notera att kvarnafriskola.se använder sig utav cookies/kakor, en liten textfil som lagras på din dator. Vi använder ”kakorna” till att kunna ge er den bästa möjliga upplevelsen – om ni ej tillåter att vi gör detta, vänligen slå av den berörda funktionen i er webbläsare. Läs mer om detta på följande länk: http://www.pts.se

Vid fel av något slag, vänligen kontakta webbansvarig.