Om oss

Kvarnå förskola är en fristående förskola för barn 1-5 år. Förskolan är belägen i en del av den tidigare skolbyggnaden i Niemisel.

I vår verksamhet sätter vi barnens trygghet i fokus genom hög personaltäthet, nära samverkan med vårdnadshavare, väl inarbetade rutiner, en tydlig förskolemiljö samt ett intresse för hur barnen tänker, vad de är intresserade av samt hur de jobbar tillsammans. Vi arbetar projektinriktat med barnen utifrån deras intressen och funderar över samt strävar efter att ge barnen ett sammanhang mellan det vi upplever ute i naturen och det vi jobbar med inne på förskolan. Barnens tankar och fantasi får stort utrymme i vår verksamhet. Vi jobbar ständigt med att ge barnen möjligheter till att, utifrån varje individs förmåga, ta ansvar – för sig själva, sina kompisar och förskolans miljö.

Förskolan har en stor utegård och är belägen nära skogen. Skogen har en stor roll i vår verksamhet och vi besöker skogen regelbundet i syfte att upptäcka och utforska olika platser.

Innemiljön är under ständig utveckling med syftet att skapa en tydlig miljö för alla barn där de kan utforska och utvecklas tillsammans utifrån den aktuella barngruppens sammansättning och enligt förskolans läroplan, Lpfö 18. Barnens skapande ges stort utrymme i vår verksamhet.

Vi har tillgång till en närliggande gympasal och har idrott varje vecka där vi tillsammans med barnen skapar banor med fokus på grundmotoriska rörelser, leker lekar och tränar avslappning.

Maten tillagas av vår kokerska i det närliggande köket, mat med fokus på bra råvaror och svenskt kött. Vi serverar grönsaker till måltiderna och frukt varje dag

Ekonomiska föreningen i Kvarnå – EFIK

Kvarnå förskola är en icke vinstdrivande förskola med EFIK som huvudman. Styrelsen består av vårdnadshavare samt personer med en allsidig och bred erfarenhet/kunskap av för- och skolverksamhet, entreprenörskap och natur, med ett omfattande nätverk i samhället.

Styrelse: Jenny Lindahl, Kamilla Olesen, Göran Hellström, Erland Nilsson, Ann-Marie Alakangas, Per Strand, Sanna Svanberg

Att gå i en förskola som drivs av en ekonomisk förening

Verksamheten på vår förskola sker på samma villkor som en kommunal förskola. Vi följer skollagen och läroplanen för förskolan och har kommunen som tillsynsman vilket säkrar vår förskolas kvalitet. Fördelen med att ha sina barn i en förskola som våran är dels den höga personaltätheten, vilken bidrar till att vi sällan behöver ta in vikarie och på det viset skapar en stor trygghet och ett lugn i barngruppen. Vårdnadshavare har möjlighet till insyn i den dagliga verksamheten samt möjlighet att engagera sig i olika moment. Förskolan styrs inte av olika upphandlingar och avtal utan har möjlighet att använda pengarna på bästa sätt för barnen och verksamheten. Personalen är engagerad och brinner för sitt jobb, vilket skapar en bra arbetsmiljö för alla.

Alla kan ansöka om plats till vår förskola. Enklast görs detta via Luleå kommuns hemsida under rubriken utbildning – förskola. Ett annat alternativ är att besöka våran förskola och fylla i en blankett här. Vid funderingar och/eller frågor, tveka inte att ringa eller komma förbi!

Kika gärna in på vår Facebooksida – Kvarnå Förskola!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klagomål om verksamheten vid Kvarnå förskola

Alla som arbetar inom förskolan har som målsättning att verksamheten är av högsta kvalitet

Har du klagomål på verksamheten inom förskolan vill vi gärna veta det. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Så här gör du:

1. Om du har klagomål bör du i första hand vända dig till personalen i verksamheten. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår kan du gå vidare.
2. I andra hand kontaktar du förskolechef.
Om du har framfört klagomålet till personalen och/eller förskolechef och du anser att problemet inte har åtgärdats eller att en konstruktiv dialog inte har upprättats kan ett skriftligt klagomål skickas som brev till, Ekonomiska föreningen i Kvarnå, Kvarntorpsvägen 1 955 95 Niemisel märke: adm. chef. eller mail till info@kvarnafriskola.se
3. Inom tio arbetsdagar kommer vi att kontakta dig gällande ditt klagomål. Är den som klagat anonym utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker
4. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar.

Tänk på att din anmälan blir en allmän handling i verksamheten. Det kan innebära att de som efterfrågar handlingen har rätt att läsa den och/eller få en kopia. Om handlingen innehåller känslig information kan hela eller delar av den sekretesskyddas om det finns stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

Genom att skicka in ett skriftligt klagomål godkänner du att dina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Notera att kvarnafriskola.se använder sig utav cookies/kakor, en liten textfil som lagras på din dator. Vi använder ”kakorna” till att kunna ge er den bästa möjliga upplevelsen – om ni ej tillåter att vi gör detta, vänligen slå av den berörda funktionen i er webbläsare. Läs mer om detta på följande länk: http://www.pts.se

Vid fel av något slag, vänligen kontakta webbansvarig.