Personal

xxx Bild

Vår personal:
Anna Hansson/pedagogisk ledare – anna@kvarnafriskola.se
Linda Strand Andersson, Helen Norden, Cecilia Sundvall, Annica Larsson

Yngve Johansson, verksamhetsledare

Vi sparar inte på barnen!