Framtidstro och engagemang!

Kvarnå Friskola i Niemisel
-Förskola och fritidshem

Vår profil är Natur & Äventyr med ett entreprenöriellt lärande.

Vi jobbar för att barnens egna engagemang och motivation dagligen skall stimuleras och väcka liv i den egna drivkraften. Vi uppmuntrar till skaparlust, glädje och framtidstro, ALLA barn ska känna att de duger!

Vår personal:
Anna Hansson/förskolechef, Linda Strand Andersson, Helen Norden, Cecilia Sundvall, Annica Larsson

Vi sparar inte på barnen!