Framtidstro och engagemang!

Kvarnå Förskola i Niemisel

Vår profil är Natur & Äventyr med ett entreprenöriellt lärande.

Vi jobbar för att barnens egna engagemang och motivation dagligen skall stimuleras och väcka liv i den egna drivkraften. Vi uppmuntrar till skaparlust, glädje och framtidstro, ALLA barn ska känna att de duger!

Vår personal:
Anna Hansson/pedagogisk ledare – anna@kvarnafriskola.se
Linda Strand Andersson, Helen Norden, Cecilia Sundvall, Annica Larsson

Yngve Johansson, verksamhetsledare

Vi sparar inte på barnen!