Vår profil

Natur, äventyr och skapande är vår profil

Vårt arbetssätt lär för livet

Vi har som mål att ge barnen en lugn och trygg inlärningsmiljö ofta i mindre grupper som stärker självkänsla och förmåga till att arbeta självständigt i grupp. Alla barn blir sedd och får känna att de duger. Vi uppmuntrar till skaparlust, glädje och framtidstro. Barnets egna engagemang och motivation ska dagligen stimuleras och väcka liv i den egna drivkraften. Med andra ord, vi tar tillvara på och utvecklar allas kompetenser.

Naturen är det största rummet och vi har en alldeles egen skolskog!

Vi bedriver vår verksamhet i fantastiska lokaler med en unik natur inpå knutarna där vi även har en alldeles egen skog som inbjuder till kreativitet och lust att lära, naturen är vårt största rum.

Maten äts med glädje och god aptit!

Maten är egenhändigt tillagad av de bästa råvarorna, näringsriktig och allsidig och i möjligaste mån lokalproducerad och/eller ekologisk
Vi serverar frukost, lunch, mellanmål och  frukt varje dag

Miljötänk och hälsa genomsyrar verksamheten.

Omtanke om vår miljö och hälsa genomsyrar hela verksamheten och är viktigt vid våra val i vardagen och i vårt pedagogiska förhållningssätt