Samarbete –  inte bara ord …!

Kvarnå förskola har ett bra  samarbete med  de verksamheter  och  människor som på olika sätt delar vårt arbetssätt.
Ett exempel är att vi kan erbjuda fria blöjor … och göra lite extra roliga grejer …  !

Efik (Ekonomiska föreningen i Kvarnå)  ägs av bygdens människor, företag och föreningar  och bedriver sin verksamhet utan vinstintresse